Ulospäin näkyvien piippujen lukumäärä piti verotussyistä pitää mahdollisimman pienenä...